Nickel A Sheet Shots

 

Nickel B Sheet Shots

 

Nickel C Sheet Shots

 

Nickel Sub Sheet Shots

 

Tungsten A Sheet Shots

 

Tungsten B Sheet Shots

 

Tungsten C Sheet Shots

 

Tungsten Sub Sheet Shots